Erik Akselsen Thott, ca. 1415-1481, svensk rigsforstander; en af Akselsønnerne. Erik støttede Karl 8. Knutssons svenske kongedømme 1448-57. I 1457 sikrede han Finlands tilslutning til Christian 1.s svenske kongevalg og blev svensk hofmester med flere finske len, bl.a. Viborg (nuv. Vyborg). Erik støttede i januar 1465 kampen mod Karls andet svenske kongedømme, men året efter tvang han med støtte fra Karls gamle tilhængere Jöns Bengtsson Oxenstierna fra rigsforstanderposten, som Erik overtog. Følgerne heraf førte dog til bruddet i 1467 mellem Christian 1. og Akselsønnerne, som indkaldte Karl til dennes tredje kongedømme.