Folkevandringstiden var en periode i Europas historie fra ca. 375-ca. 600; den indledes med hunnernes angreb på de gotere, som boede nord og nordøst for Donau uden for Romerrigets grænser, og den afsluttes med longobardernes delvise erobring af Italien fra 568. . Hele artiklen