Alarik 1., d. 410, visigotisk konge. Alarik 1. forsøgte at få sit fordrevne folk bosat i Romerriget, dels gennem forhandling og dels gennem kamp. Han erobrede og plyndrede Rom i 410, hvilket fik stor symbolsk betydning i samtiden.