Athanagild, visigotisk konge 551/55-567. Athanagild gjorde 551 oprør mod visigoterkongen Agila (549-55) og bad den byzantinske kejser Justinian om hjælp, hvilket blot førte til Byzans' erobring af Sydøstspanien, som det besad indtil 624. Han bekæmpede senere byzantinerne. Athanagilds to døtre Galsuintha og Brunechilde blev gift med frankerkonger.