Vivarium, (lat. 'fiskedam, hyttefad', afledn. af vivus 'levende' og -arium om sted, der rummer noget), Cassiodorus' villa i det sydlige Italien. Her skabte han et klosterlignende samfund, som blev et religiøst og kulturelt centrum i slutningen af 500-t. Bl.a. gennem oversættelser af græsk litteratur og afskrifter af latinsk litteratur bidrog stedet til at bevare disse tekster for eftertiden.