Homiletik er teorien om prædikenen og den kristne forkyndelse. Den historiske homiletik beskæftiger sig med prædikenens forskellige udformninger i fortiden, den teologiske eller materielle homiletik med dens væsen som forkyndelse og udlægning af bibelske tekster. Endelig spørger den formelle eller empiriske homiletik efter prædikenens form, dens sprog, dens stilarter og kommunikationsformer. Hele artiklen