Homiletiker, (se homiletik), person, der er kender af el. lærer i homiletik; prædikant.