Dimisprædiken, (af lat. dimissio 'afgang, afskedigelse', af dimittere 'sende væk (fra lærestedet)'), forkortelse af dimissionsprædiken, dvs. prøveprædiken. 1635-1920 var dimisprædiken en del af teologisk embedseksamen; siden 1920 indgår prøveprædikener uden eksamen i Pastoralseminariets undervisning.