Peroration, (af lat. peroratio slutning på en tale, af perorare), fyndig tale; sammenfattende slutning på en tale.