H.G. Clausen, Henrik Georg Clausen, 1759-1840, dansk stiftsprovst; meddirektør for Pastoralseminariet, medlem af direktionen for borger- og almueskolevæsenet og af flere kommissioner. Som ægte rationalist samlede han sig teologisk om "Gud, dyd og udødelighed", en fast forsynstro, parret med etisk alvor. I hans prædikeners direkte viljesappel lå et angreb på tidens materialisme og moralforfald. I sine senere år kom H.G. Clausen i stærk modsætning til tidens nykonservative strømninger.