Nodeskrift, tegn- og symbolsystem til nedskrivning af musik. Den nodeskrift, som almindeligvis anvendes i dag, har sin oprindelse i 700-t. Den kristne liturgiske sang, som indtil da var mundtligt overleveret, blev nedskrevet med neumer, som angiver en omtrentlig melodisk bevægelse. I 800-t. ses de første eksempler på systemer med fire, senere fem linjer, som med Guido af Arezzo blev fuldt udviklet, således at præcise tonehøjder kunne nedskrives. Hele artiklen