Modalnotation, notationsform, der anvendtes i modalepokens musik, og som imødekom tidens behov for at arbejde med rytmiserede stemmer. Disse dannede faste mønstre med lange og korte varigheder i de seks konstellationer (modi), som kendes fra poesiens versefødder: trokæ, jambe, daktyl osv. En stemmes grundrytme (modus) kunne aflæses af den måde, hvorpå nodetegnene var sammenføjet som ligaturer.