Punkt, (af lat. punctum, se punktum), i nodeskriften et tegn for forlængelse af en node eller pause. Punktet forlænger med det halve af nodens eller pausens varighed; dobbelt punktering forlænger med yderligere halvdelen af det første punkts varighed. Et punkt over eller under en node angiver, at den skal udføres staccato.