Sekstol, (afledn. af lat. sextus 'sjette'), underdeling af en nodeværdi i seks lige lange bestanddele.