Lille oktav, musikalsk betegnelse for den oktav, der registermæssigt befinder sig umiddelbart til venstre for midten på et tangentinstruments klaviatur. Lille oktavs toner skrives med små bogstaver: c, d, e osv.