årsagssammenhæng

Artikelstart

Årsagssammenhæng er i erstatningsret den grundbetingelse for at kunne gøre en skadevolder erstatningsansvarlig, at den indtrådte skade er en følge af skadevolderens handling eller af dennes undladelse. Den skadelidte skal føre bevis for den fornødne årsagssammenhæng, men det kræves ikke, at den skadevoldende handling er hovedårsagen til skaden. Se også erstatningsansvar.

Forsikringsret

For at opnå dækning for en ulykke på en ulykkesforsikring, er det et krav, at der er årsagssammenhæng mellem ulykkestilfældet og skaden. Ved vurderingen lægger forsikringsselskaberne blandt andet vægt på, om ulykkestilfældet er egnet til at forårsage personskaden. Det vil sige, om ulykkestilfældet i sig selv er nok til at forårsage/forklare den indtrufne personskade. Er dette ikke tilfældet, vil ulykkesforsikringen i de fleste tilfælde ikke dække skaden. Fx er der som udgangspunkt ikke årsagssammenhæng, hvis skaden skyldes, at personen er syg eller har overbelastet eller nedslidt sin krop, uden at det er sket pludseligt.

Strafferet

Nogle straffebestemmelser kriminaliserer en vis adfærd uanset dens følger, fx spirituskørsel, mens andre kræver årsagssammenhæng mellem en adfærd og en følge som forudsætning for straf. Dette gælder fx ved bedrageri, hvor en udvist svig skal have medført en vildfarelse, som igen bevirker, at den bedragne disponerer og derved lider et økonomisk tab, mens gerningsmanden opnår en vinding. Det afhænger således af reglernes udformning, om årsagssammenhæng er en betingelse for strafansvar. En handling anses for at være årsag, hvis følgen ikke var indtrådt, såfremt handlingen ikke var foretaget. Den retlige bedømmelse kompliceres, hvis der er flere årsager, fx i tilfælde, hvor en person, der er såret ved påkørsel, dør af en følgesygdom. Hvis årsagsforbindelse ikke foreligger, kan der i visse tilfælde straffes for forsøg. Se også adækvans.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig