Spirituskørsel, kørsel, der foretages af en alkoholpåvirket fører af et motordrevet køretøj, fx en bil eller en motorcykel, hvis alkoholkoncentrationen i blodet under eller efter kørslen overstiger 0,50 promille. For spirituskørsel straffes endvidere den, som fører eller forsøger at føre et motordrevet køretøj efter at have indtaget spiritus i et sådant omfang, at den pågældende ikke kan føre køretøjet på betryggende måde. Se også promillegrænse og alkohol.