adækvans

Artikelstart

Adækvans, påregnelighed, begreb inden for såvel erstatningsretten som strafferetten. Adækvanskriteriet fungerer som en sikkerhedsventil, der giver mulighed for at fritage skadevolderen/gerningsmanden for ansvar for følger, som må betegnes som atypiske i forhold til hans handling.

Faktaboks

Etymologi
Ordet adækvans kommer af latin adaeqvantia, præs.part. af ad-aeqvare 'gøre eller være lige, svare til'.

Manglende adækvans kan således medføre, at domstolene — på trods af at der er årsagssammenhæng mellem en handling og en skade — ikke vil pålægge skadevolderen/gerningsmanden ansvar.

Hvis fx en patient pga. fejlbehandling får forlænget sit sygehusophold og bliver alvorlig forbrændt under brand på sygehuset, så er brandskaden en inadækvat følge af fejlbehandlingen. Den er derfor ikke omfattet af et evt. erstatnings- eller strafansvar for fejlbehandlingen. Det kan også udtrykkes således, at brandskaden ikke kan anses for at være et udslag af den risiko, der opstod ved den begåede fejl.

Se også erstatningsansvar uden for kontraktforhold.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig