Strafferet er den del af retssystemet, der giver mulighed for at anvende straf, fx bøde eller frihedsstraf, over for personer eller selskaber, som overtræder loven. Strafferet anvendes tillige som betegnelse for den del af retsvidenskaben, der analyserer straffelovgivningen.