Tokkebod, bod, som i ældre nordisk ret skulle betales for den personlige fornærmelse, som visse krænkelser havde medført. Efter Skånske Lov ifaldtes tokkebod bl.a. for tilføjelse af sår eller slag på anden mands træl, drab af anden mands husdyr på hans ager og samleje med anden mands hustru (se ægteskabsbrud). Den almindelige tokkebod var to øre, for ægteskabsbrud dog en tillægsbod på tre mark. Se også bøde.