Tinghører, i ældre dansk ret en person, der havde til opgave på tinge at fungere som retsvidne. Tinghører var tillige betegnelse for personer, der skulle iagttage forhold uden for tinget og siden på tinge bevidne, hvad der var iagttaget. Tinghører anvendtes også, om end sjældent, som betegnelse for herredsfogeden.