Retsvidne var en person, der før Retsplejelovens ikrafttræden 1919 skulle overvære retsmøder for at sikre borgernes tillid til retssagernes behandling, idet der ikke var offentlighed i retsplejen. Det var borgerligt ombud at være retsvidne. Der skal efter Retsplejeloven ikke anvendes retsvidner i retssager, men en reminiscens findes i reglerne om, at der under visse omstændigheder skal søges tilkaldt vidner til at overvære politiets gennemførelse af en ransagning.