Thesmoforiefesten, (af Demeters tilnavn, gr. thesmophoros, af thesmos 'skik, lov' og afledn. af pherein 'bringe, bære'), oldgræsk frugtbarhedsfest for korngudinden Demeter, hvori kun kvinder måtte deltage. Om festens afholdelse i Athen, se attiske fester.