Tektonik er læren om udformning og sammenføjning af bygningselementer til helhed inden for arkitektur. For geologisk fænomen vedr. jordskorpens bevægelser, se pladetektonik.

Faktaboks

Etymologi

Ordet tektonik kommer af græsk tekton med betydningen 'bygmester, tømrer', mens grundstammen tech er indoeuropæisk med betydningen 'hugge, tildanne med en økse, vævning, bygning, fremstilling, sammenføjning'. Endelsen -ik danner almindeligvis navneord, der betegner et vidensområde. Tekton optræder også i det græske architecton (arkitekt) 'den øverste håndværker'

Den historiske baggrund

Forståelse af tektonik som håndværksmæssigt vidensområde kan spores tilbage til det antikke Grækenland. Platon skelnede mellem vidensområderne ’uddannelse og opdragelse’ og ’fremstilling og produktion’. Han opdelte ’fremstilling og produktion’ i ’systematisk viden' forstået som bevidste målinger (episteme), og ’fremstilling og produktion’ forstået som spontan og praksisbaseret viden (techne). Det grundlæggende i Platons opdeling var, at der er forskel på at bearbejde det, vi måler om ting, og det at arbejde med tingene selv.

På denne tid var en tektoner en (omvandrende) håndværker, der var særligt teknisk dygtiggjort inden for sit håndværk og materiale og kunne give dette et kunstnerisk udtryk. Det var en erfaringsbåren viden om, hvordan et materiale og en teknologi var bedst udnyttet i en bestemt situation kombineret med en kulturel viden om at skabe meningsfulde helheder.

Tektonik som arkitekturteoretisk felt

Som arkitekturteoretisk felt blev tektonik introduceret i 1846 af den tyske arkitekt og arkæolog Karl Bötticher (1806-1889) med værket Die Tektonik der Helenen. Værket blev et brud med den herskende forståelse af antikkens monumenter.

På daværende tidspunkt var Tyskland ved at konstituere sig som et samlet land, hvorfra en diskussion om en ’fælles kultur’ opstod. Endvidere var industrialiseringen i sin begyndelse, hvor nye fremstillingsmetoder og byggematerialer ansporede en offentlig diskussion om, hvordan bygningerne i den nye tidsalder skulle se ud? Denne diskussion blev et spørgsmål om, hvilken arkitektonisk stilart, der var ’den rigtige’. Mange pegede på den klassicistiske stil, som svaret, hvis udtryk havde det antikke Grækenlands bygnings- og kunstværker som forbillede. De byggetekniske aspekter, som fortiden og den igangværende industrialisering indeholdte, fyldte derfor ikke så meget som de stilhistoriske holdninger, hvilket den tektoniske diskussion forsøgte at skabe bro til.

Karl Bötticher

Bötticher havde opmålt de græske templer og var i den forbindelse blevet opmærksom på, at konstruktivt mindede templernes opbygning mere om, hvorledes en trækonstruktion fremstod, end at konstruktionen egentligt udnyttede stenmaterialets potentiale for andre samlinger og konstruktive bæresystemer. Endvidere noterede han sig, at dekorationer ikke havde nogen umiddelbar konstruktiv funktion. Ud fra denne betragtning udviklede Bötticher en dualistisk analysemetode, som tog udgangspunkt i et bygningselements kernform (den konstruktive eller statiske egenskab). Og oven på elementets konstruktive egenskaber dannede der sig et kulturelt lag – kunstform.

Gottfried Semper

Den samtidige tyske arkitekt, Gottfried Semper supplerer Böttichers teori med værkerne Die vier Elemente der Baukunst (1851) og Der Stil in den Technischen und Tektonischen Künsten oder Praktische Ästhetik (1860)

Semper var inspireret af Darwins evolutionsteori og på en udstilling blev han introduceret til en traditionel caribisk hytte. Ud fra hyttens konstruktive logik udvikle Semper teorien om, at alle arkitektoniske elementer kan klassificeres i fire urelementer: tag, væg, jordhøj og arne. Endvidere knyttede han alle håndværk til de fire områder: metallurgi og keramik (arnen), tømrerarbejde (tag), vævning, tekstilarbejde (væg), murer, fundament (jordhøjen). Semper beskrev arnen, som arkitekturens ’moralske’ element hvoromkring samfundet institutionaliserede sig.

For Semper var ideen om de fire elementer og de tilhørende håndværk en forklaringsramme for håndværkenes urtypologier, og hvorledes de efterfølgende havde udviklet sig til at omfatte andre materialer og teknologier – en udviklingsprocess han benævnte stofwechslen.

I lighed med Bötticher havde Semper en dualistisk beskrivelse af arkitektoniske elementers virkemidler. Han brugte betegnelserne strukturel-teknisk og strukturel-symbolsk. Sidstnævnte adskiller sig fra Böttichers forståelse som følgende: Med eksemplet i en etruskisk søjle beskrev han, hvorledes den oprindelig havde været en simpel træstolpe, som den statiske del, men var blevet omsluttet af metal, et kernebegreb han kaldte bekleidung. Gennem generationer blev metaldelen kunstnerisk bearbejdet og til sidst udviklet til et selvstændigt statisk element, så træstolpen blev overflødig. Semper benævnte elementer, hvor dekoration og statik var afhængige af hinanden som strukturel-symbolsk og udvidede dermed Böttichers teori, således at kunstform ikke blot var et ’slør’ over kernform, men kunne vokse sammen.

Tektonik i nyere tid

Tektonik som akademisk diskussion forsvinder i starten af 1900-tallet, men den idemæssige arv kan spores i nogle af de modernistiske arkitekters bygninger, se fx Louis Kahn, Glenn Murcott (født 1936) og Jørn Utzon.

Som en modreaktion til postmodernismen genopstod tektonik i 1980'erne som arkitekturteoretisk felt anført af arkitekturteoretikerne Marco Frascari (1945-2013), Gevork Hartoonian (født 1946) og Kenneth Frampton (født 1930).

Læs mere i Den Store Danske

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig