Strukturfonde, i EU fællesbetegnelse for Socialfonden, Landbrugsfonden, Regionalfonden og Fiskerifonden. Støtten fra EU's strukturfonde ydes ofte på de vilkår, at støtten fra fonden skal suppleres med en national støtte af samme størrelse. Socialfonden (ESF), der blev oprettet med Romtraktaten, støtter projekter i EU's medlemslande, som skal mindske de sociale forskelle, fx integration af unge, handicappede og indvandrere på arbejdsmarkedet. Landbrugsfondens Udviklingssektion (EUFGL), der blev oprettet i 1962, støtter moderniseringen af det europæiske landbrug. Regionalfonden (EFRU), som blev oprettet i 1975, støtter mindre udviklede områder i EU, fx med anlæg af veje og havne og etablering af uddannelsesinstitutioner. Især Regionalfondens midler er øget siden slutningen af 1980'erne, hvilket ikke mindst skyldes de mange nye medlemslande i Sydeuropa. Fiskerifonden (FIUF), der blev oprettet i 1975, bidrager til realiseringen af målene for den fælles fiskeripolitik

Strukturfondene og Samhørighedsfonden, som støtter miljø- og transportprojekter, hører ind under EU's strukturpolitik, som har til formål at mindske forskellene i udvikling mellem de forskellige regioner og mellem de enkelte medlemslande i EU og derigennem fremme den økonomiske og sociale samhørighed. De råder i alt over 0,4% af EU's samlede BNP.

Der afsættes normalt ca. 35% af EU's samlede budget til struktur- og samhørighedsfondene. Heraf var de 90% afsat til regionerne og 10% til de lande, der modtager støtte fra Samhørighedsfonden. I perioden 2000-06 er budgetbevillingen steget til 213 mia. euro (hvoraf 195 mia. euro er til strukturfondene og 18 mia. euro er til Samhørighedsfonden).

Strukturfondenes formål blev revideret i 2000, hvilket indebar en indsnævring af fokus fra seks til tre prioriterede mål: Mål 1, også kaldet EQUAL, omfatter fremme af økonomien i regioner med udviklingsefterslæb og modtager over alle fire fonde 70% af midlerne, der tilflyder EU's strukturfonde. Mål 2 omhandler fremme af økonomisk og social omstilling i geografiske områder med strukturproblemer og modtager, fordelt på Regionalfonden og Socialfonden, 11,5% af den samlede bevilling. Endelig vedrører Mål 3 tilpasning og modernisering af uddannelses- og beskæftigelsespolitikker og -systemer og modtager, udelukkende fra Socialfonden, 12,3% af de samlede bevillinger.

Danmark var i 2006 ikke berettiget til midler under Mål 1, mens de 51 ansøgningsberettigede kommuner modtog 70 mio. kr. under Mål 2, hvoraf 1/3 kom fra Socialfonden. Mål 3 dækkede hele landet og Danmark modtager omkring 402 mio. kr. årligt fra Socialfonden til projekter på fondens område.

EU's udvidelse i 2004 med ti nye medlemslande vil fremover betyde, at en stadig større del af midlerne fra EU's strukturfonde vil gå til disse lande. Se også EU.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig