Samhørighedsfonden, fond til støtte af miljø- og transportprojekter, oprettet i forbindelse med Den Økonomiske og Monetære Union (ØMU). Den er forbeholdt medlemslande, som opfylder ØMU-kravene til finanspolitikken, og hvis BNP er under 90% af gennemsnittet i EU-landene. Fonden rådede 1993-99 over mere end 100 mia. kr. Se også EU.