Regionalfonden, etableret i 1975 og traktatfæstet i 1986 i forbindelse med Den Europæiske Fælles Akt. Regionalfonden hjælper med at finansiere udviklingsprogrammer, især investeringer i infrastruktur og industriel udvikling, i de dårligst stillede regioner af EU. Fonden indgik i 1989 i en samordnet EU-strukturpolitik med andre af EU's strukturfonde.