sporfossiler

Artikelstart

Sporfossiler, spor efter levende organismer bevaret i et sediment eller i en sedimentær bjergart. De almindeligste sporfossiler dannes af marine dyr, som lever nedgravet i havbunden enten stationært som sandorm eller mobilt som gravende snegle eller søpindsvin. Sandsten stammende fra en marin sandbund vil derfor ofte indeholde sporfossiler, til tider så tæt, at sandets oprindelige lagdeling helt er forsvundet.

Sporfossiler inddeles i grupper efter funktion: Ædespor er spor efter et dyr, som graver og æder sig gennem sedimentet. Græssespor dannes på overflader, hvor dyr udnytter et næringsrigt lag. Bospor er efter det faste tilholdssted, fx fra jomfruhummer, men kan også kombineres med en fødesamlingsfunktion, fx hos sandorm og på landjorden muldvarp. Nogle dyr laver gangsystemer under havbunden, hvis funktion er at fange mikroorganismer, som lever i det omgivende sand. Sådanne spor kan være meget komplicerede rør, som danner spiraler eller bikagemønster.

Studiet af sporfossiler har på et relativt sent tidspunkt åbnet palæontologers og siden biologers øjne for den mangfoldighed af livsformer, som gravende hvirvelløse dyr praktiserer under havbunden. Sporene dokumenterer tilstedeværelsen af ofte ekstremt specialiserede måder at udnytte sedimentet på enten som beskyttelse mod fx strøm og bølger eller som føde for sedimentædende organismer. Vurderet ud fra sporfossiler er kompleksiteten i levevis vokset i løbet af den biologiske evolution.

I geologisk sammenhæng er sporfossiler velegnede til tolkning af sedimentære bjergarters oprindelige aflejringsmiljø, og som sådan finder de anvendelse i bl.a. olieefterforskningen. Af kendte sporfossiler kan nævnes talrige fodspor efter dinosaurer samt 4 mio. år gamle spor efter en hominid, sandsynligvis Australopithecus.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig