Sod, fine, sorte kulpartikler, der opstår ved ufuldstændig forbrænding. Koncentrationen af sod i atmosfæren er, i særdeleshed tidligere, blevet benyttet som indikator for partikulær luftforurening (se støv). Forureningsniveauet kan bestemmes ved den såkaldte OECD-metode, hvorved man suger en given luftmængde gennem et filter og måler sværtningen. Kunstigt fremstillet sod anvendes som kønrøg. Se også løbesod.