selvangivelse

Artikelstart

Selvangivelse, erklæring, der hvert år skal afgives til skattemyndighederne om, hvad den skattepligtige indkomst har udgjort det forudgående år. Der gælder forskellige undtagelser fra selvangivelsespligten, bl.a. for børn, der ikke er fyldt 15 år og ikke i indkomståret har haft skattepligtig indkomst. Desuden kan skatteministeren bestemme, at (fysiske) personer ikke skal selvangive, men alene modtage en årsopgørelse, som skatteyderen så har pligt til at supplere eller rette, hvis årsopgørelsens oplysninger er utilstrækkelige eller ukorrekte. Det sker normalt gennem SKATs TastSelv-system.

Nogle persongrupper skal indsende selvangivelse (såkaldt udvidet selvangivelse). Det gælder bl.a. personer, der driver selvstændig erhvervsvirksomhed af et vist omfang eller som har indkomst fra udlandet eller fast ejendom i udlandet. Det samme gælder som udgangspunkt selskaber, fonde, foreninger og andre juridiske personer.

Efter nærmere regler kan erhvervsdrivende personer og selskaber mv. pålægges at udarbejde årsregnskab til brug for skatteansættelsen.

Fysiske personer skal indgive selvangivelse inden 1. juli. For personer, der alene har fået tilsendt en årsopgørelse, er selvangivelsesfristen dog som hovedregel den 1. maj. Juridiske personer skal selvangive senest 6 måneder efter indkomstårets udløb. Selvangives der for sent, skal der som hovedregel betales et skattetillæg. Indgives selvangivelse ikke, fastsætter skattemyndighederne indkomsten efter et skøn eller fremtvinger selvangivelsen ved hjælp af dagbøder.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig