Sekant, (af lat. secans, gen. secantis, præs.part. af secare 'skære'), i matematik en linje gennem to punkter på en kurve; linjestykket mellem punkterne kaldes en korde. For en differentiabel kurve i rummet har sekanten gennem et fast punkt på kurven og et nabopunkt tangenten i det faste punkt som grænsestilling, når nabopunktet nærmer sig det faste punkt.