Samtaleanalyse, gren af lingvistikken, der har udviklet sig stærkt siden begyndelsen af 1970'erne og omfatter analyse af samtalens strukturelementer, af verbale og paraverbale diskursmarkører, der angiver fx emneskift, samt af forløbstruktur mv. i mundtlige fremstillingsformer. Ved samtaleanalyse, hvis formål er både teoretisk og praktisk, undersøges autentiske samtaler mht. bl.a. strukturelle, sociale, kulturelle og kognitive aspekter af sproget for at opnå ny viden om sproglige mekanismer og derved forbedret kommunikation i forskellige samtaletyper. Se også konversationsanalyse, pragmatik og tekstlingvistik.