Risikoovergang er i obligationsretten det tidspunkt under overdragelsen af en ydelse fra leverandøren til erhververen, hvorefter det går ud over erhververen, såfremt ydelsen beskadiges eller går til grunde som følge af en hændelig begivenhed. I aftaler om køb vil risikoen normalt gå over på leveringstidspunktet, og i entrepriseaftaler vil risikoovergangen normalt indtræde, når der afholdes afleveringsforretning. Er det fx aftalt, at en vare skal leveres på køberens adresse, og går varen til grunde under transporten, hvor sælgeren har risikoen, vil der indtræde misligholdelse, når sælgeren ikke kan levere varen som aftalt. Bliver varen derimod først beskadiget, efter at risikoen er gået over til køberen, skal køberen betale hele købesummen og kan ikke gøre noget krav gældende mod sælgeren i anledning af beskadigelsen.