Kreditormora, fordringshavermora, er en forhindring af et skyldforholds afvikling som følge af kreditors forhold. Er fx en køber ikke hjemme, når sælgeren efter aftale kommer med varen, er køberen i kreditormora. Det fritager normalt ikke sælgeren for pligten til at aflevere varen, og sælgeren skal for købers regning opbevare den betryggende (omfattet af sælgers omsorgspligt), indtil køber kan modtage den. Hindres en betaling som følge af kreditors forhold, skal der ikke betales rente, så længe hindringen varer.