Retspant, pant, der stiftes ved udlæg eller udpantning.