Retspant er pant, der stiftes ved udlæg eller udpantning.