Retsformand er en dommer, der fører ordet på rettens vegne i sager, hvori der medvirker flere dommere, fx i Højesteret, i landsretterne, i Sø- og Handelsretten og i byretter, når sager behandles af tre juridiske dommere eller under medvirken af lægdommere. Det er retsformanden, der leder forhandlingerne under retsmøder og fx gør parter og vidner bekendt med strafansvaret for falsk forklaring for retten, og oplæser domskonklusionen, når en dom afsiges.