Retsmøde er ethvert møde for en dommer i forbindelse med sagers efterforskning, forberedelse, domsforhandling, domsafsigelse mv.