Retrokognition, (lat. tilbageviden, retro- + kognition), oversanselig viden om ting, der er sket i fortiden; det modsatte af prækognition.