Prækognition, (af præ- og kognition), forudviden; inden for parapsykologi betegnelse for evnen til at kunne forudsige fremtidige hændelser, se fremsyn.