Præ- er et latinsk og internationalt præfiks, der betegner, at noget går forud i tid eller værdi eller stilles frem foran noget, fx prækambrisk om datering før den geologiske periode Kambrium, modsat postkambrisk om efterfølgende datering, præferere 'foretrække' af latin ferre 'bære, bringe' og præsident egentlig 'som sidder foran' af latin sedere 'sidde'.