Res privata, (lat. 'privat forhold'), i Romerriget den romerske familiefaders personlige forhold og private formue. Begrebet står således i modsætning til res publica.