Res publica, (lat. 'offentligt forhold'), i Romerriget generel betegnelse for det romerske samfunds fællesanliggender og administrationen heraf. Begrebet står således i modsætning til res privata. Cicero definerede res publica som res populi, dvs. den ejendom eller de ting, som folket ejede i fællesskab. Res publica benyttedes endvidere om det politiske styresystem, som udvikledes i perioden fra 509 f.Kr. til 27 f.Kr., Republikken.