En rekambioveksel er en ny veksel, som en regresberettiget vekselindehaver er berettiget til at trække på en af de skyldnere, der er ansvarlig over for ham i henhold til den oprindelige veksel.