redningsberedskabet

Artikelstart

Redningsberedskabet er fællesbetegnelsen for det kommunale redningsberedskab (brandvæsenet) og det statslige redningsberedskab, herunder det statslige regionale redningsberedskab under Beredskabsstyrelsen. Redningsberedskabets opgave er at forebygge, begrænse og afhjælpe skader på personer, ejendom og miljøet ved ulykker og katastrofer, herunder krigshandlinger eller overhængende fare herfor.

Kommunernes redningsberedskab skal kunne yde en i forhold til lokale risici forsvarlig forebyggende, begrænsende og afhjælpende indsats, og det skal endvidere kunne modtage, indkvartere og forpleje evakuerede og andre nødstedte. Det står den enkelte kommune frit for, om man vil have et eget brandvæsen, eller om man vil indgå aftale med et privat redningsvæsen (typisk Falcks Redningskorps) om løsning af disse opgaver.

I det statslige redningsberedskab indgår foruden Beredskabsstyrelsens skolevirksomhed bl.a. fem værnepligtsuddannende beredskabscentre (Thisted, Herning, Haderslev, Næstved og Allinge) og et frivilligcenter (Hedehusene). På beredskabscentrene uddannes årligt 750 værnepligtige i ni måneder. De værnepligtige indgår i en udrykningsvagt, der døgnet rundt med kort varsel og avanceret udstyr kan yde assistance til navnlig det kommunale redningsberedskab fx ved omfattende ulykker, herunder akutte uheld med farlige stoffer, terrorhandlinger mv. Skolerne i Tinglev og Snekkersten gennemfører uddannelser bl.a. af lederne inden for det samlede redningsberedskab.

Det danske redningsberedskab er niveauopdelt. De hyppigt forekommende opgaver løses normalt af kommunens beredskab, eventuelt med nabohjælp. De fleste redningsberedskaber råder over en del specialudrustning, ofte tilknyttet en enkelt brandstation inden for beredskabet. Beredskabsstyrelsen assisterer ved eller varetager de sjældent forekommende opgaver, der er meget resursekrævende mht. mandskab og/eller specialmateriel.

Redningsberedskabet kan – hvis forsvarsministeren træffer beslutning derom – indsættes i udlandet i fredstid i tilfælde af katastrofer, der medfører alvorlig skade på eller udgør en overhængende fare for personer, ejendom eller miljøet; det var fx tilfældet under de svenske skovbrande i 2018.

Læs mere i Den Store Danske

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig