Løgstør
Under storm Egon i november 2015 havde Beredskabsstyrelsen flere pumper i gang for at holde vandet af havneområdet i Løgstør, hvor bølgerne slog ind over højvandsværnet.
Løgstør
Byline: Henning Bagger/Ritzau Scanpix.

Beredskabsstyrelsen er en styrelse under Forsvarsministeriet og øverste ledelse for det statslige redningsberedskab og for det statslige regionale redningsberedskab (indtil 2001 benævnt Beredskabskorpset).

Beredskabsstyrelsens opgaver

Det er Beredskabsstyrelsens mission at sikre samfundets robusthed over for følgerne af ulykker og katastrofer, herunder terrorhandlinger; skader på personer, ejendom og miljø skal undgås. Beredskabsstyrelsens virksomhed er opdelt på tre hovedområder.

Operativt beredskab

Beredskabsstyrelsens seks beredskabscentre varetager det statslige assistanceberedskab, internationale indsatser, uddannelse af værnepligtige, atomberedskabet, det kemiske beredskab mv.

Beredskabsstyrelsen har hovedkvarter i Birkerød, og har derudover en række afdelinger:

 • Beredskabsstyrelsens Center for Uddannelse i Tinglev
 • Beredskabsstyrelsens kursuscenter i Snekkersten
 • Beredskabsstyrelsen Nordjylland i Thisted
 • Beredskabsstyrelsen Midtjylland i Herning
 • Beredskabsstyrelsen Sydjylland i Haderslev
 • Beredskabsstyrelsen Sjælland i Næstved
 • Beredskabsstyrelsen Hovedstaden i Hedehusene
 • Beredskabsstyrelsen Bornholm i Allinge

Beredskabsstyrelsens assistanceberedskab bemandes af en kombination af fastansatte, frivillige, deltidsansatte/reservepersonel og værnepligtige. Fra 2013 har Beredskabsstyrelsen årligt indkaldt ca. 420 værnepligtige.

Værnepligten i Beredskabsstyrelsen kan aftjenes på beredskabscentrene i Thisted, Herning, Haderslev, Næstved og Allinge. Værnepligten varer ni måneder, og de værnepligtige får en fuldt kompetencegivende uddannelse i brand, redning mv.

Skolevirksomheden

Beredskabsstyrelsen varetaget den beredskabsfaglige uddannelsesvirksomhed for alle aktører på beredskabsområdet. Uddannelse gennemføres primært ved Beredskabsstyrelsens Center for Uddannelse i Tinglev. Beredskabsstyrelsen har desuden et kursuscenter i Snekkersten.

Myndighedsopgaver

Beredskabsstyrelsens myndighedsopgaver ligger indenfor forebyggelse og beredskabsplanlægning, styrkelse af samfundets robusthed, beredskabsudvikling, tilsyn og rådgivning i relation til de kommunale redningsberedskaber, varsling og frivillige i beredskabet mv.

Uniformering

Beredskabsstyrelsen har siden år 2000 anvendt mørkeblå uniformsfarve.

International assistance

Beredskabsstyrelsen kan indsættes i udlandet i tilfælde af katastrofer, der medfører alvorlig skade på eller udgør en overhængende fare for personer, ejendom eller miljøet.

Blandt Beredskabsstyrelsens nyere indsatser i udlandet kan nævnes nogle eksempler, der viser bredden af Beredskabsstyrelsens kapaciteter:

 • En lang række indsatser i forbindelse med krigen i Ukraine, primært i nabolandene med også i Ukraine, blandt andet donation af Beredskabsstyrelsens Mobile Nødhospital
 • Indsats i Tyrkiet i forbindelse med jordskælvet i 2023, støtte i samarbejde med EU. Beredskabsstyrelsen har ligeledes været indsat i forbindelse med Jordskælv i Tyrkiet i 1993 og 1999.
 • Lejr- og logistikstøtte til FN i Sydsudan i 2020-2021.
 • Vandrensninganlæg i Mozambique i 2019 i forbindelse med cyklonen Idai.
 • Brandslukning i Sverige i forbindelse med skovbrandene i 2018 (brandslukning).

Beredskabsstyrelsens omfattende internationale virke har taget form siden 1993, hvor beredskabsloven åbnede for det. Beredskabsstyrelsens internationale virke kan dog føres længere tilbage, idet Civilforsvaret havde en række indsatser i udlandet, blandt andet i Sovjetunionen i 1990'erne Polen i 1980'erne, i Ungarn i 1956 og ifm. en meget omfattende stormflod i Nederlandene i 1953. Før det var forgængeren Statens Civile Lufthavn/Civilbeskyttelsens Udrykningskolonner (CBU) involveret i nødhjælpsarbejde i bla. Nederlandene i årene efter 2. verdenskrig, i hjemrejse for tyske flygtninge, og i evakueringen af danske, norske og andre nationaliteter fra tyske koncentrationslejre i de sidste dage af 2. verdenskrig.

Historie

Beredskabsstyrelsen er en sammenlægning af Civilforsvarsstyrelsen og Statens Brandinspektion i forbindelse med vedtagelsen af beredskabsloven. Tidligere skelnede man mellem Beredskabsstyrelsen (Civilforsvarsstyrelsen) og Beredskabskorpset (Civilforsvarskorpset eller det statslige regionale redningsberedskab/civilforsvar), men siden 2001 er betegnelsen Beredskabskorpset ikke anvendt. Betegnelsen "statsligt regionalt redningsberedskab" kan dog stadig findes i Beredskabsloven.

Beredskabsloven

Beredskabsloven definerer redningsberedskabets opgave som "at forebygge, begrænse og afhjælpe skader på personer, ejendom og miljøet ved ulykker og katastrofer, herunder terror- og krigshandlinger, eller overhængende fare herfor". Beredskabsloven fastsætter også, at Beredskabsstyrelsen har ansvaret for beredskabet for nukleare ulykker (§5 stk. 2), hvilket er en afvigelse fra det generelle princip om at Beredskabsstyrelsens operative beredskab assisterer de kommunale redningsberedskaber, som har det primære ansvar for at " yde en forsvarlig indsats mod skader på personer, ejendom og miljøet ved ulykker og katastrofer, herunder terror- og krigshandlinger" jf. Beredskabslovens §12.

Beredskabsloven pålægger også alle ministerområder, kommuner og regioner at udarbejde beredskabsplaner for deres fortsatte drift/kontinuitet i tilfælde af større ulykker eller katastrofer (Beredskabslovens kapitel 5).

Beredskabsloven blev vedtaget 23. december 1992 som en samling af Brandloven og Civilforsvarloven, hvorved Civilforsvaret, Brandvæsnet og det civile beredskab blev samlet under en styrelse.

Resortmæssigt har civilt beredskab (kontinuitetsplanlægning i det offentlige) været Statsministeriets resort frem til 1962, hvorefter det flyttede til Indenrigsministeriet.

Brandvæsen har været Justitsministeriets resort frem til 1992, hvor det flyttede til Indenrigsministeriet.

Civilforsvar (og tidligere Statens Civile Luftværn) var Indenrigsministeriets resort 1938-1992.

Beredskabsstyrelsen var Indenrigsministeriets resort frem til 2004, hvor det blev resortoverført til Forsvarsministeriet, hvor det fortsat er (november 2023).

Læs mere i Den Store Danske

Eksterne links

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig