Red tide, (eng. 'rødt tidevand'), kraftig, undertiden giftig algeopblomstring i havet, hvorunder vandet misfarves. Red tide forårsages oftest af dinoflagellater og er ikke specielt knyttet til tidevandsområder. Se også alger og skaldyrsforgiftning.