Realindkomst, udtryk for udviklingen i indkomstens købekraft over for varer og tjenester; fremkommer ved, at indkomsten i løbende priser, dvs. det aktuelle års priser, divideres med et prisindeks, normalt forbrugerprisindekset.