Løbende priser, årets priser, det prisniveau, som gælder for varer og tjenesteydelser i det aktuelle år. Modsætningen til løbende priser er faste priser, se også nationalregnskab.