At reagere er inden for kemi at vise reaktion. Se kemisk reaktion.