Rød dansk malkerace, RDM, dansk kvægrace, der producerer mælk med et relativt højt proteinindhold (ca. 4,16%) og samtidig har gode kødproduktionsegenskaber; officielt anerkendt som kvægrace 1878. Den var 1930-60 Danmarks mest udbredte malkerace, men blev efterhånden fortrængt af sortbroget dansk malkerace (SDM), og RDM udgør nu kun ca. 9% af kvægbestanden. En udvokset ko vejer ca. 700 kg.